MODIFIED FILINGS CLASS 3B 2010

 
  
  
  
American International Group, Inc8/15/2012American International Group, Inc.pdf
American International Reinsurance Company, Ltd8/15/2012American International Reinsurance Company, Ltd.pdf
 

 FULL FILINGS CLASS 3B 2010

 
  
  
  
Assured Guaranty Re Ltd8/15/2012Assured Guaranty Re Ltd.pdf
Colonial Medical Insurance Company Limited8/15/2012Colonial Medical Insurance Company Limited.pdf
International General Insurance8/15/2012International General Insurance.pdf
JRG Reinsurance Company Ltd8/15/2012JRG Reinsurance Company Ltd.pdf
Maiden Insurance Company Ltd8/15/2012Maiden Insurance Company Ltd.pdf
MS Frontier Reinsurance8/15/2012MS Frontier Reinsurance.pdf
Nissan Global Reinsurance Ltd8/15/2012Nissan Global Reinsurance Ltd.pdf
Omega Specialty Insurance Limited8/15/2012Omega Specialty Insurance Limited.pdf
Somer's Isle8/15/2012Somer's Isle.pdf
Tokio Millennium Re Ltd8/15/2012Tokio Millennium Re Ltd.pdf
Wind River8/15/2012Wind River.pdf
 

 MODIFIED FILINGS CLASS 4 2010

 
  
  
  
Argo Group International Holdings, Ltd8/15/2012Argo Group International Holdings, Ltd.pdf
Argo Re Ltd8/15/2012Argo Re Ltd.pdf
Chubb Atlantic Indemnity Ltd8/15/2012Chubb Atlantic Indemnity Ltd.pdf
The Chubb Corporation8/15/2012The Chubb Corporation.pdf
 

 FULL FILINGS CLASS 4 2010

 
  
  
  
XL Re Ltd8/15/2012XL Re Ltd.pdf
XL Insurance (Bermuda) Ltd8/15/2012XL Insurance (Bermuda) Ltd.pdf
Validus Reinsurance, Ltd8/15/2012Validus Reinsurance, Ltd.pdf
Torus Insurance Bermuda Limited8/15/2012Torus Insurance Bermuda Limited.pdf
Starr Insurance and Reinsurance Limited8/15/2012Starr Insurance and Reinsurance Limited.pdf
Renaissance Reinsurance Ltd8/15/2012Renaissance Reinsurance Ltd.pdf
Platinum Underwriters Bermuda, Ltd8/15/2012Platinum Underwriters Bermuda, Ltd.pdf
Partner Reinsurance Company Ltd8/15/2012Partner Reinsurance Company Ltd.pdf
Montpelier Reinsurance Ltd8/15/2012Montpelier Reinsurance Ltd.pdf
Lancashire Insurance Company Limited8/15/2012Lancashire Insurance Company Limited.pdf
Ironshore Insurance Ltd8/15/2012Ironshore Insurance Ltd.pdf
Hiscox Insurance Company Bermuda Limited8/15/2012Hiscox Insurance Company Bermuda Limited.pdf
Hannover Re Bermuda Ltd8/15/2012Hannover Re Bermuda Ltd.pdf
Everest Reinsurance Bermuda, Ltd8/15/2012Everest Reinsurance Bermuda, Ltd.pdf
Everest International Reinsurance, Ltd8/15/2012Everest International Reinsurance, Ltd.pdf
Endurance Specialty Insurance Ltd8/15/2012Endurance Specialty Insurance Ltd.pdf
DaVinci Reinsurance Ltd8/15/2012DaVinci Reinsurance Ltd.pdf
Catlin Insurance Company Ltd8/15/2012Catlin Insurance Company Ltd.pdf
Axis Specialty Limited8/15/2012Axis Specialty Limited.pdf
Aspen Insurance Limited8/15/2012Aspen Insurance Limited.pdf
Ariel Reinsurance Company Ltd8/15/2012Ariel Reinsurance Company Ltd.pdf
Arch Reinsurance Ltd8/15/2012Arch Reinsurance Ltd.pdf
Amlin AG8/15/2012Amlin AG.pdf
Alterra Bermuda Limited8/15/2012Alterra Bermuda Limited.pdf
Allied World Assurance Company, Ltd8/15/2012Allied World Assurance Company, Ltd.pdf
Ace Tempest Reinsurance Ltd8/15/2012Ace Tempest Reinsurance Ltd.pdf
Ace Bermuda Insurance Ltd8/15/2012Ace Bermuda Insurance Ltd.pdf